A numerológia (számmisztika) eredete egészen az ókori Görögországra vezethető vissza, ahol is a „Számok Atyja” néven ismert híres matematikus és filozófus Pitagorasz (Kr.e.: 582-496) élt és tanított. Minden dolgok alapjának a számokat tekintette, mely az egyetlen örökkévaló létező, és amellyel minden létező viszonyt ki lehet fejezni. Tanításai nyomán számos iskola alakult, követői sajátos rendszereket állítottak fel, melyek segítségével minden ember „besorolható” valamely számkategóriába.

Kétségtelen, hogy mint a bolygók keringését az égen, az emberek sorsát a földön a számok irányítják. Minden testnek, alaknak, formának, ábrának végső fokon valamely számviszony felel meg. Püthagorasz a számoknak a látható világban megjelenő viszonylatait kereste. Több olyan felfedezést tett, amely a matézis és a geometria közvetlen határán áll.

Hamvas Béla

ancient numerologyÍgy a számmisztika az önismeret eszközévé vált, ami által megismerhetjük, hogy mi végre születtünk a Földre, mi a küldetésünk, amit végre kell hajtanunk. Az ősi számmisztikai rendszer, amit Püthagorasz is használt, 1-től 10-ig írja le az emberi fejlődés lépcsőit. Ezeket az állomásokat más szóval archetípusoknak vagy őstípusoknak nevezzük. Ezek az archetípusok a jelen korban már nem léteznek az ősi letisztult formákban, hanem azok egymással alkotott elegyei, vagy aspektusaiként értelmezhetjük őket. Ezeknek az aspektusoknak az eredménye az, hogy nem létezik két egyforma ember.

A számmisztika lehetőséget nyújt arra, hogy a születési dátumunk segítségével betekintést nyerhessünk ebbe az ősi misztériumba, és megláthassuk, hogy mi az a picinyke részlet, amit nekünk ebből az egészből fel kell vállalnunk. Az emberiség nagy részének problémája, hogy más szerepet akar játszani, mint ami valójában a sajátja, és ez az, ami beteggé és boldogtalanná teszi.

A numerológia meghatározza jellemünket, belső világunkat, törekvéseinket, munkabírásunkat, kreativitásunkat, szorgalmunkat, viszonyunkat a többi emberhez, vagy akár szerelmünk mértékét. Ezen kívül meghatározhatja külső tulajdonságainkat, de akár étkezési és alvási szokásainkat is. Amint megállapítottuk ki melyik csoportba tartozik a születési száma alapján, azonnal felismerhetővé válnak az illető előnyös, vagy előnytelen tulajdonságai, illetve az is hogy milyen viszonyban van más emberekkel.

A számok hajlamosítanak, de nem köteleznek semmire. Mindenki saját szabad akaratából eldöntheti, hogy az adott szám pozitív vagy negatív oldalát használja ki.

numerology